Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en välbeprövad och effektiv behandlingsform vid en rad psykologiska problem. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen. Mänskligt beteende är komplicerat och inkluderar kroppsliga reaktioner, känslor, tankar och handlingar. I en KBT-behandling kartläggs hur dessa aspekter av mänskligt beteende samspelar. Psykolog och klient arbetar vidare tillsammans för att förändra ohjälpsamma mönster i syfte att hitta fungerande förhållningssätt och öka välbefinnandet.

Individuell kontakt

Vid följande diagnoser och vanligt förekommande svårigheter används med fördel kognitiv beteendeterapi:

  • Depression
  • Ångest (panikångest, social ångest, tvångssyndrom)
  • Stress och utmattningssyndrom
  • Sömnsvårigheter
  • Orosproblematik
  • Kris, trauma och sorg
  • Relationsproblem

Kontakten inleds med ett – tre bedömningssamtal. Psykolog och klient går tillsammans igenom den aktuella situationen och gör en preliminär problemformulering. Därefter görs en behandlingsplan där man sätter tydliga och nåbara mål. Mellan sessionerna arbetar klienten med överenskomna uppgifter. Varje session är ca 45 minuter lång.

Många gånger i livet hamnar vi i omständigheter där problematiken inte är så tydligt definierad, det känns rörigt och man inte riktigt vet var man är på väg i livet eller vilka steg man kan ta. Psykologsamtal kan då vara ett stöd i att sortera, hantera och finna riktning i livet. Det vill säga – man behöver inte uppfylla kriterierna för en diagnos eller vara sjuk för att ha stor nytta av psykologstöd.

Parsamtal

När det i en relation uppstår bekymmer av sådan art eller grad att man inte kommer vidare på egen hand, kan psykologsamtal vara en väg framåt.

I kontakten synliggörs icke-konstruktiva mönster som paret har hamnat i. Utifrån dessa mönster arbetar vi med kommunikationsfärdigheter, problemlösning, beteendeförändringar och acceptans av olikheter. Båda parter får komma till tals, uttrycka önskningar och öva på byte av perspektiv.

Relationsproblem kan förstås förekomma i olika konstellationer exempelvis barn-förälder och syskon eller i bonusfamiljer. Oavsett vilken omständighet kan vi hjälpa till.

Metoden vi utgår ifrån kallas för IBCT (integrative behavioural couples therapy), en välbeprövad och vetenskapligt studerad form av parterapi.

– Från ord till handling

Kontakta oss

Träffa våra KBT Psykologer

KBT i Stockholm - Caroline Hyddén Linnander är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Caroline Hyddén Linnander

Caroline arbetar med individualkontakter, parsamtal och grupper.

Caroline arbetar med individualkontakter, parsamtal och grupper. Hon föreläser och utbildar på kbt-utbildningar runt om i landet. Hon skräddarsyr också föreläsningar och utbildningar för företag, organisationer och regioner.

Caroline.linnander@kbtpsykologer.se

KBT i Stockholm - Anna Bergström är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Anna Bergström

Anna arbetar på KBT- mottagningen med individual - och parsamtal. Hon bedriver också chefsstöd och organisationsutveckling.

Anna arbetar på KBT- mottagningen med individual - och parsamtal samt med chefs- och grupputveckling. Anna har gedigen erfarenhet inom landsting, företagshälsovård och privat verksamhet. Anna tar gärna emot klienter/uppdrag på engelska.

Anna.bergstrom@kbtpsykologer.se

Legitimerad psykolog, organisationskonsult och föreläsare

Edita Lemonnier

Edita arbetar med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och CFT (Compassionfokuserad terapi) med vuxna, par och barn.

Edita arbetar med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och CFT (Compassionfokuserad terapi) med vuxna, par och barn. Edita har gedigen erfarenhet av att arbeta som psykolog inom psykiatri, primärvård och habilitering. Edita erbjuder även föreläsningar, OBM, chefsstöd och handledning. Individuella och gruppinsatser kan vid klientens önskemål bedrivas ute i naturen. Edita tar gärna emot uppdrag på svenska, engelska, ryska och litauiska.
KBT i Stockholm - Lina Tengland är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Lina Tengland

Linas specialintresse rör arbetslivets utmaningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Linas specialintresse rör arbetslivets utmaningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Lina har arbetat inom vuxenpsykiatrisk vård på Sankt Görans sjukhus, som kliniker på Svenska KBT-institutet, adjunkt på Göteborgs Universitet och organisationskonsult på Assessio. Föreläsningar, Kognitiv Beteendeterapi, OBM, chefsstöd, personal- och processhandlening utföres på såväl engelska som svenska.

Lina.tengland@kbtpsykologer.se

KBT i Stockholm - Sara Hultman är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Sara Hultman

Sara arbetar med individer och par utifrån KBT och ACT.
Hon är också verksam som föreläsare och stöttar ledare och arbetsgrupper.

Med bas i KBT och fördjupning inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) CFT (Compassion Focused Therapy) samt Mindfulness stöttar Sara individer och par i ett brett spektrum av utmaningar som stress/utmattning, ångest/fobier och existentiella frågor, livskriser och relationssvårigheter. I lämpliga fall bedrivs sessionerna utomhus i walk n´talk-sessioner där relevant prat varvas med övningar i närvaro och nedvarvning.
Sara leder även grupper och stöttar ledare i att navigera i ett utmanande arbetsliv. Med avstamp i compassion- och organisationsanpassad mindfulness stärks kvaliteter som fokus, lugn och hållbarhet. Bland kunderna märks Telia, Nordea, Deloitte och HIQ.
Sara är författare till den prisbelönta boken "Fokus på Jobbet - hur mindfulness gör dig effektivare, lugnare och gladare" (NoK)
Kontakt@sarahultman.se
KBT i Stockholm - Victoria Blom är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Victoria Blom

Victoria är docent i psykologi med forskning inom psykisk hälsa, stress, ledarskap och arbetsmiljö samt leg psykolog inom KBT.

Victoria är docent i psykologi med forskning inom psykisk hälsa, stress, ledarskap och arbetsmiljö samt leg psykolog inom KBT. Hon arbetar med individualterapi, parterapi och grupphandledning. Arbetar även med grupputveckling, chefsutveckling och handledning av arbetsgrupper. Föreläser inom arbetsmiljö, stress, Kognitiv beteendeterapi, prestationsbaserad självkänsla och fysisk aktivitet. Som docent och lektor i psykologi är hon knuten till Stockholms universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Victoria@victoriablom.se

KBT i Stockholm - Eva Björnstjerna är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare, KBT

Eva Björnstjerna

Eva har många års klinisk erfarenhet av evidensbaserad psykologisk behandling för unga och vuxna inom psykiatrisk öppenvård, individuellt och i grupp.

Legitimerad psykolog, leg psykoterapeut & handledarutbildad
Eva har många års klinisk erfarenhet av evidensbaserad psykologisk behandling för unga och vuxna inom psykiatrisk öppenvård, individuellt och i grupp. Hon arbetar idag i privat verksamhet med behandlingar för nedstämdhet, stress, oro/ångest och relationssvårigheter. Eva är en uppskattad föreläsare och knuten till Karolinska institutet där hon handleder psykologstudenterna i psykologisk behandling under deras sista år. Eva är författare till boken; ”Alma - KBT-gruppbehandling för vuxna med autism-spektrumsyndrom”, tillsammans med Susanne Bejerot, psykiater och professor.

Eva.bjornstjerna@kbtpsykologer.se

KBT i Stockholm - Susanne Melder är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut & konsult

Susanne Melder

Susanne har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och privat verksamhet och är snart färdig specialist i klinisk psykologi.

Susanne har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och privat verksamhet och är snart färdig specialist i klinisk psykologi. Hon arbetar med individuella samtalskontakter, handledning av personal, chefscoachning, konflikthantering på arbetsplatsen samt diverse utbildningar. Hon har lång klinisk erfarenhet av behandling vid depression, sömn, stress, oro/ångest, ilska, tvång, livskriser och relationssvårigheter. Utöver individuella samtalskontakter brinner hon lite extra för att arbeta med parterapi utifrån IBCT.

info@melderpsykologtjanst.se

KBT i Stockholm - Anders Ekstrand är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad Psykolog

Anders Ekstrand

Anders är specialiserad mot prestation- och idrottspsykologi. Han har arbetat med en rad landslag och några av Sveriges främsta elitidrottare.

Anders är specialiserad mot prestation- och idrottspsykologi. Han har arbetat med en rad landslag och några av Sveriges främsta elitidrottare. Anders arbetar även med att hjälpa företag skapa arbetsplatser som är präglade av både målmedvetenhet och välmående. Metoder som Beteende Baserad Säkerhet och OBM har Anders arbetat mycket med och skapar långsiktiga förändringar.

Anders.ekstrand@kbtpsykologer.se

KBT i Stockholm - Lina Tengland är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Lina Tengland

Linas specialintresse rör arbetslivets utmaningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Linas specialintresse rör arbetslivets utmaningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Lina har arbetat inom vuxenpsykiatrisk vård på Sankt Görans sjukhus, som kliniker på Svenska KBT-institutet, adjunkt på Göteborgs Universitet och organisationskonsult på Assessio. Föreläsningar, Kognitiv Beteendeterapi, OBM, chefsstöd, personal- och processhandlening utföres på såväl engelska som svenska.

Lina.tengland@kbtpsykologer.se

KBT i Stockholm - Caroline Hyddén Linnander är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Caroline Hyddén Linnander

Caroline arbetar med individualkontakter, parsamtal och grupper.

Caroline arbetar med individualkontakter, parsamtal och grupper. Hon föreläser och utbildar på kbt-utbildningar runt om i landet. Hon skräddarsyr också föreläsningar och utbildningar för företag, organisationer och regioner.

Caroline.linnander@kbtpsykologer.se

KBT i Stockholm - Eva Björnstjerna är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare, KBT

Eva Björnstjerna

Eva har många års klinisk erfarenhet av evidensbaserad psykologisk behandling för unga och vuxna inom psykiatrisk öppenvård, individuellt och i grupp.

Legitimerad psykolog, leg psykoterapeut & handledarutbildad
Eva har många års klinisk erfarenhet av evidensbaserad psykologisk behandling för unga och vuxna inom psykiatrisk öppenvård, individuellt och i grupp. Hon arbetar idag i privat verksamhet med behandlingar för nedstämdhet, stress, oro/ångest och relationssvårigheter. Eva är en uppskattad föreläsare och knuten till Karolinska institutet där hon handleder psykologstudenterna i psykologisk behandling under deras sista år. Eva är författare till boken; ”Alma - KBT-gruppbehandling för vuxna med autism-spektrumsyndrom”, tillsammans med Susanne Bejerot, psykiater och professor.

Eva.bjornstjerna@kbtpsykologer.se

KBT i Stockholm - Anna Bergström är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Anna Bergström

Anna arbetar på KBT- mottagningen med individual - och parsamtal. Hon bedriver även chefsstöd och organisationsutveckling.

Anna arbetar på KBT- mottagningen med individual - och parsamtal samt med chefs- och grupputveckling. Anna har gedigen erfarenhet inom landsting, företagshälsovård och privat verksamhet. Anna tar gärna emot klienter/uppdrag på engelska.

Anna.bergstrom@kbtpsykologer.se

KBT i Stockholm - Sara Hultman är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Sara Hultman

Sara arbetar med individer och par utifrån KBT och ACT.
Hon är också verksam som föreläsare och stöttar ledare och arbetsgrupper.

Med bas i KBT och fördjupning inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (Compassion Focused Therapy) samt Mindfulness stöttar Sara individer och par i ett brett spektrum av utmaningar som stress/utmattning, ångest/fobier och existentiella frågor, livskriser och relationssvårigheter. I lämpliga fall bedrivs sessionerna utomhus i walk n´talk-sessioner där relevant prat varvas med övningar i närvaro och nedvarvning.
Sara leder även grupper och stöttar ledare i att navigera i ett utmanande arbetsliv. Med avstamp i compassion- och organisationsanpassad mindfulness stärks kvaliteter som fokus, lugn och hållbarhet. Bland kunderna märks Telia, Nordea, Deloitte och HIQ.
Sara är författare till den prisbelönta boken "Fokus på Jobbet - hur mindfulness gör dig effektivare, lugnare och gladare" (NoK)
Kontakt@sarahultman.se
KBT i Stockholm - Susanne Melder är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut & konsult

Susanne Melder

Susanne har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och privat verksamhet och är snart färdig specialist i klinisk psykologi.

Susanne har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och privat verksamhet och är snart färdig specialist i klinisk psykologi. Hon arbetar med individuella samtalskontakter, handledning av personal, chefscoachning, konflikthantering på arbetsplatsen samt diverse utbildningar. Hon har lång klinisk erfarenhet av behandling vid depression, sömn, stress, oro/ångest, ilska, tvång, livskriser och relationssvårigheter. Utöver individuella samtalskontakter brinner hon lite extra för att arbeta med parterapi utifrån IBCT.

info@melderpsykologtjanst.se

KBT i Stockholm - Victoria Blom är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad psykolog & konsult

Victoria Blom

Victoria är docent i psykologi med forskning inom psykisk hälsa, stress, ledarskap och arbetsmiljö samt leg psykolog inom KBT.

Victoria är docent i psykologi med forskning inom psykisk hälsa, stress, ledarskap och arbetsmiljö samt leg psykolog inom KBT. Hon arbetar med individualterapi, parterapi och grupphandledning. Arbetar även med grupputveckling, chefsutveckling och handledning av arbetsgrupper. Föreläser inom arbetsmiljö, stress, Kognitiv beteendeterapi, prestationsbaserad självkänsla och fysisk aktivitet. Som docent och lektor i psykologi är hon knuten till Stockholms universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Victoria@victoriablom.se

Legitimerad psykolog, organisationskonsult och föreläsare

Edita Lemonnier

Edita arbetar med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och CFT (Compassionfokuserad terapi) med vuxna, par och barn.

Edita arbetar med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och CFT (Compassionfokuserad terapi) med vuxna, par och barn. Edita har gedigen erfarenhet av att arbeta som psykolog inom psykiatri, primärvård och habilitering. Edita erbjuder även föreläsningar, OBM, chefsstöd och handledning. Individuella och gruppinsatser kan vid klientens önskemål bedrivas ute i naturen. Edita tar gärna emot uppdrag på svenska, engelska, ryska och litauiska.
KBT i Stockholm - Anders Ekstrand är legitimerad psykolog & Konsult - KBT Psykologerna Stockholm
Legitimerad Psykolog

Anders Ekstrand

Anders är specialiserad mot prestation- och idrottspsykologi. Han har arbetat med en rad landslag och några av Sveriges främsta elitidrottare.

Anders är specialiserad mot prestation- och idrottspsykologi. Han har arbetat med en rad landslag och några av Sveriges främsta elitidrottare. Anders arbetar även med att hjälpa företag skapa arbetsplatser som är präglade av både målmedvetenhet och välmående. Metoder som Beteende Baserad Säkerhet och OBM har Anders arbetat mycket med och skapar långsiktiga förändringar.

Anders.ekstrand@kbtpsykologer.se