KBT Psykologerna Stockholm
Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm
Tel 08 660 84 10

Organisation & Ledarskap


Vi hjälper organisationer att nå sina mål utifrån modern beteendebaserad forskning. De flesta företag har väl utvecklade strategier och processer. Nyckeln till att de fungerar är individers beteenden, vilka ofta glöms bort eller hanteras med bristfälliga metoder.