KBT Psykologerna Stockholm
Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm
Tel 08 660 84 10

Om företaget


KBT Psykologerna Stockholms grundare och delägare är:

Lina Tengland, leg. psykolog, specialiserad inom KBT, rekryteringsansvarig. Lina har arbetat inom vuxenpsykiatrisk vård vid St:Görans sjukhus i Stockholm samt vid Svenska KBT-institutet. Innan dess arbetade Lina på Assessio – Psykologiförlaget med konsultativ verksamhet, utbildning i testmetodik och intervjuteknik, chefscoaching, urval samt konflikthantering. Vidare har Lina arbetat med neuropsykologiska utredningar. Lina gör även bedömningar och rapporter på engelska.
lina.tengland@kbtpsykologerna.se

Caroline Hyddén Linnander, leg. psykolog, specialiserad inom KBT. Caroline har arbetat inom vuxenpsykiatrisk vård vid Märsta öppenpsykiatriska mottagning och på Svenska KBT-institutet. På konsultbasis har Caroline erfarenhet av arbete med konflikthantering, handledning, utbildning, personlighetsbedömningar och neuropsykologisk testning. Vid behov bedömningar och rapporter på engelska.
caroline.linnander@kbtpsykologerna.se

Pontus Bjurner, leg. psykolog, specialiserad inom KBT. Pontus tar inte emot några nya uppdrag i dagsläget. Jobbar heltid nu med personalstöd för www.mertid.se
pontus.bjurner@kbtpsykologerna.se