KBT Psykologerna Stockholm
Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm
Tel 08 660 84 10

Kognitiv beteendeterapi


På vår mottagning arbetar legitimerade psykologer specialiserade inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Vårt arbete präglas av respekt för klienten, förändring i nuet, och skall alltid vara väl grundat i klinisk vetenskap. Vi är måna om att använda oss av så kallade evidensbaserade metoder, samt att värna om våra klienters integritet.

Kontakta oss på info@kbtpsykologerna.se


Läs mer om KBT på: www.kbt.nu »